I5PVA/6 da JN63gn.
Operatori: I5PVA, IK5ZWU, IK5DHM, IV3HWT, IZ0FWE, IZ5DIY