I5PVA/6 da JN63gn.
Operatori: I5PVA, IK5ZWU, IK5DHM, IV3HWT, IZ0FWE, IZ5DIY

 

https://www.amazon.com/Snuggle-Pedic-Ultra-Luxury-Kool-Flow-Breathable-Hypoallergenic/dp/B011U1LIK8/